Pochodovať oddelene, udrieť spoločne.

vojenské príslovie

Pochodovať oddelene, udrieť spoločne.

vojenské príslovie