Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Kariéra


Vážime si schopnosti ľudí pracujúcich v našej spoločnosti, pretože je výsadou prichádzať s kreatívnymi riešeniami, a zároveň spájať rozdielne oblasti informačných technológií. Naša spoločnosť je atraktívnym cieľom pre ľudí s určitou priebojnosťou. Vyhľadávame jedincov, ktorí sú schopní pozerať sa na veci z viacerých uhlov, prekračovať svoje limity a neuspokoja sa s priemernosťou. Kladieme dôraz predovšetkým na dlhodobú perspektívu, a snažíme sa pre tento prístup získať aj našich zamestnancov. 

 

Voľné pracovné pozície

Práca našich zamestnancov nám pomáha udržiavať si stabilné postavenie medzi spoločnosťami podnikajúcimi na trhu informačných technológií. Momentálne hľadáme do tímu ľudí na tieto pozície: 

 

                        

                    

LYNX Kariéra

Za najcennejší kapitál považujeme vedomosti, odbornosť a profesionálnosť našich zamestnancov. Zamestnancom poskytujeme adekvátny priestor na adaptáciu a rozvoj ich odborných zručností. Zároveň však od nich očakávame odborný rast a proaktívny prístup. Od roku 1991 sa profilujeme ako spoločnosť poskytujúca služby pre klientov na kvalitnej úrovni v oblasti projektovania, výstavby, prevádzkovania a bezpečnosti informačných systémov, networkingu, komplexnej bezpečnosti organizácií a tvorby špeciálnych aplikácií.

 


Dôsledne sledujeme prínos jednotlivých zamestnancov,

a tým umožňujeme výrazný osobný podiel na úspechoch spoločnosti. 


 

Vnútorná súdržnosť pracovných tímov je pre nás prioritou. Hlavnými piliermi, na ktorých je naša spoločnosť postavená sú: profesionalizmus, dôvera a talent. Napriek klasickej štruktúre manažmentu požíva každý zamestnanec LYNX rovnakú úctu bez ohľadu na charakter svojej činnosti a pracovné zaradenie.

Spoločnosť vzhľadom na svoju veľkosť dosahuje najlepšie výsledky úzkou tímovou spoluprácou a zdravými vzájomnými vzťahmi. Ctíme si teda osobité, najmä odborné znalosti jednotlivcov, ktoré cielene dávame do súladu s tímovými zámermi.

 


 

V neposlednom rade je u nás kladený vysoký dôraz na bezpečnosť a integritu. Spoločnosť ako taká a výrazná časť jej zamestnancov prešla bezpečnostnými previerkami Národného bezpečnostného úradu. Je to nevyhnutné voči viacerým našim zákazníkom, a zároveň to vyjadruje stabilitu, hodnovernosť a profesionálne fungovanie spoločnosti LYNX.