LYNX MIDS

Jedinečný informačný systém, ktorý monitoruje široké spektrum non IT zariadení v technologickom prostredí. Pritom poskytuje informácie pre obsluhujúci personál v reálnom čase, vrátane upozornení na kritické situácie.

Chcem sa dozvedieť viac...

Aktuálne informácie...

Ako bezpečnejšie nakupovať na internete ?

V našom cykle článkov o zvyšovaní povedomia o oblastiach kybernetickej bezpečnosti sa pravidelne venujeme rôznym témam, ktoré súvisia s touto problematikou. Dnes sme pripravili prehľad s niekoľkými radami a odporúčaniami na tému bezpečnejšieho nakupovania na Internete.

LYNX už vyše 20 rokov uplatňuje systém manažérstva kvality

Vzhľadom na dosahované výsledky a rozvoj spoločnosti bolo vedením spoločnosti LYNX pred vyše 20-timi rokmi prijaté strategické rozhodnutie zaviesť a uplatňovať systém manažérstva kvality - systém riadenia spoločnosti na jej usmerňovanie s ohľadom na kvalitu.

Chcem sa dozvedieť viac >>

Kariéra u nás...

Staňte sa súčasťou LYNX Tímu

Práca našich zamestnancov nám pomáha udržiavať si stabilné postavenie medzi spoločnosťami podnikajúcimi na trhu informačných technológií. Za najcennejší kapitál považujeme ich vedomosti, odbornosť a profesionálnosť.

V personálnych záležitostiach kladieme osobitný dôraz na vyvážený vzťah medzi našou spoločnosťou a zamestnancom.Poskytujeme adekvátny priestor na adaptáciu a rozvoj odborných zručností našich zamestnancov. Zároveň však od nich očakávame odborný rast a proaktívny prístup.

Zobraziť pracovné pozície >>

 
Softvérové riešenia

Softvérové riešenia

Produktové portfólio našej spoločnosti pokrýva všetky fázy vývoja informačných systémov od analytických prác, cez návrh a implementáciu až po servis implementovaných riešení.