LYNX MIDS

Jedinečný informačný systém, ktorý monitoruje široké spektrum non IT zariadení v technologickom prostredí. Pritom poskytuje informácie pre obsluhujúci personál v reálnom čase, vrátane upozornení na kritické situácie.

Chcem sa dozvedieť viac...

Aktuálne informácie...

Výročná správa za rok 2016

Uplynulý rok 2016 predstavoval pre našu spoločnosť výzvu. Už pred jeho začiatkom sme predpokladali, že okolnosti nebudú tak priaznivé ako v roku 2015, kedy sme dosiahli rekordné výsledky. K vzniknutej situácii sme pristúpili plne v duchu línie podnikania, hodnôt a tradície spoločnosti LYNX.

LYNX partnerom konferencie Cisco Sec 2017

Najlepší domáci a zahraniční odborníci na kybernetickú bezpečnosť sa stretli dňa 8. júna 2017 na konferencii o informačnej a kybernetickej bezpečnosti Cisco SEC v Bratislave.

Chcem sa dozvedieť viac >>

Kariéra u nás...

Staňte sa súčasťou LYNX Tímu

Práca našich zamestnancov nám pomáha udržiavať si stabilné postavenie medzi spoločnosťami podnikajúcimi na trhu informačných technológií. Za najcennejší kapitál považujeme ich vedomosti, odbornosť a profesionálnosť.

V personálnych záležitostiach kladieme osobitný dôraz na vyvážený vzťah medzi našou spoločnosťou a zamestnancom.Poskytujeme adekvátny priestor na adaptáciu a rozvoj odborných zručností našich zamestnancov. Zároveň však od nich očakávame odborný rast a proaktívny prístup.

Zobraziť pracovné pozície >>

 
Softvérové riešenia

Softvérové riešenia

Produktové portfólio našej spoločnosti pokrýva všetky fázy vývoja informačných systémov od analytických prác, cez návrh a implementáciu až po servis implementovaných riešení.