Náš cieľ je odovzdávať projekty v určenom termíne,
v danom rozpočte a v požadovanej kvalite.

Náš cieľ je odovzdávať projekty v určenom termíne,
v danom rozpočte a v požadovanej kvalite.

Referencie

Verejný sektor

 • Finančné riaditeľstvo SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Národný bezpečnostný úrad SR
 • Národné centrum zdravotníckych informácií
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Štátna ochrana prírody SR

Univerzity

 • Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Súkromný sektor

Finančný sektor

 • Tatra banka, a.s.
 • VÚB, a.s.

Telekomunikácie

 • Slovak Telekom, a.s.
 • Slovanet, a.s.
 • TTC Teleport, s. r. o.
 • SWAN, a.s.

Priemysel

 • Magneti Marelli Slovakia, s. r. o.
 • Pivovary Topvar, a. s.

Energetika

 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • Transpetrol, a. s.