Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Obchodný odbor

Ing. Marek Grega 
Vedúci Obchodného odboru

Cieľom Obchodného odboru našej spoločnosti je transformácia potenciálu výkonných odborov do riešení potrieb zákazníka. Našou primárnou činnosťou je napomáhanie pri realizácií predstáv zákazníka, pričom optimalizujeme kritické procesy do efektívnych výsledných riešení. Zákazník sa tak stáva lídrom medzi konkurenciou. Na trhu, ktorý je charakteristický neustálymi zmenami využívame najmodernejšie technológie, metódy riadenia a organizácie práce.


 

Spokojnosť zákazníkov ako poslanie

Naša spoločnosť úspešne pôsobí na IT trhu už vyše 30 rokov. Počas celej tejto doby sme dodržovali v našich obchodných vzťahoch určité princípy a zásady. Patria medzi nich predovšetkým snaha vyhovieť našim zákazníkom v maximálnej možnej miere a schopnosť plniť naše záväzky. Vďaka dodržovaniu týchto zásad sme si na trhu vytvorili silné postavenie a dobrú reputáciu. 

 


Všetky naše činnosti sú zamerané na ľudský faktor – našich partnerov v popredí s ich požiadavkami a prianiami.

Táto skutočnosť je našou filozofiou, formuje náš postoj a tiež naše jednanie.


 

Tím Obchodného odboru

Vzhľadom na špecifické úlohy, ktoré Obchodný odbor zastrešuje v rámci fungovania našej spoločnosti, sú po každom členovi Obchodného odboru vyžadované určité vlastnosti. Medzi tieto vlastnosti patria hlavne: samostatnosť, profesionálnosť, priebojnosť, príjemné vystupovanie, lojalita a flexibilnosť.  

 

LYNX Kultúra a tradície

Od roku 1991 sa formuje firemná kultúra našej spoločnosti. Tento proces vyformoval radu tradícií, ktoré sa stali formálnou, ale aj neformálnou súčasťou nášho fungovania. Hlavnými piliermi, ktoré presadzujeme sú: profesionalizmus, dôvera a talent.

Charakterizuje nás predovšetkým profesionálny prístup, a to nielen vo vzťahu voči našim zákazníkom, ale rovnako tak medzi kolegami. Dôverou potom rozumieme súbor ľudských a morálnych vlastností, ktoré sa vyžadujú po každom zamestnancovi, ktorý sa stane súčasťou nášho tímu.

Talent zase charakterizuje našu schopnosť dodávať sofistikované riešenia, ktoré riešia problémy našich zákazníkov. Dodržiavanie týchto princípov pri výbere zamestnancov je pre nás dôležité z hľadiska zachovávania vnútornej integrity našej spoločnosti a jej dobrého mena na trhu.