Sieťovú infraštruktúru je dôležité
vybudovať ako komplexné riešenie.

Sieťovú infraštruktúru je dôležité
vybudovať ako komplexné riešenie.

IT Infraštruktúrne riešenia

Sieťová a komunikačná infraštruktúra tvorí potrebný základ pre fungovanie všetkých informačných technológií.

IT Infraštruktúrne riešenia

Konzultácie a vypracovanie podkladov

Naša spoločnosť Vám ponúka konzultácie, kompletný návrh riešenia a vypracovanie projektovej dokumentácie pre požadované časti portfólia produktov sieťovej a komunikačnej infraštruktúry. Na základe spoločných konzultácií a Vami zadaných požiadaviek Vám pomôžeme nájsť optimálne riešenie pre Vaše potreby alebo potreby Vašich zákazníkov. 

Pre projekčné organizácie vypracujeme kompletné podklady potrebné na vypracovanie projektu. Podklady vypracujeme v dohodnutom rozsahu, na základe konzultácií so zákazníkom a projekčnou organizáciou.

Ponúkame Vám vypracovanie kompletného projektu  v súlade s platnými predpismi, alebo jeho časti týkajúcej sa oblasti infraštruktúrnych a sieťových technológií ako subdodávky pre Vašu projekčnú organizáciu. Takýto projekt zahŕňa kompletnú technickú dokumentáciu (technickú správu, výkresovú dokumentáciu, výkaz, výmer, rozpočet).

 

Komplexná dodávka riešení (tovar, inštalácia, konfigurácia)

Prinášame Vám kompletné portfólio tovaru a služieb potrebných pre vybudovanie kvalitných, nadčasových  infraštruktúrnych a sieťových riešení, ktoré budú zárukou bezproblémového chodu IT vo Vašej spoločnosti. Dodávka riešenia je realizovaná na základe schváleného návrhu riešenia, alebo realizačnej projektovej dokumentácie. 

 

Podkladová infraštruktúra pre beh aplikačných komponentov 

V súčasnosti sa stala nevyhnutnosťou pre organizácie a ich fungovanie IT infraštruktúra podporujúca ich výkonné činnosti. V oblasti budovania firemných IT infraštruktúr poskytujeme riešenia pre vybudovanie komplexnej podkladovej infraštruktúry zabezpečujúcej chod aplikačných komponentov a aditívnych inteligentných služieb.

Tieto sú využívané v organizáciách zameraných na rôzne segmenty a prispôsobené špecifikám jednotlivých zákazníkov. Do tejto kategórie je možné zaradiť služby zamerané na návrhy a komplexné dodávky pre tieto oblasti:

 • Riešenia pre enterprise zákazníkov 
 • Riešenia pre Dátové centrá
 • Riešenia privátneho cloudu postaveného na Microsoft Azure technológii

V týchto oblastiach realizujeme riešenia s využitím kompletného portfólia sieťových a  infraštruktúrnych prvkov zahŕňajúcich:

 • Serverovú infraštruktúru so zameraním sa na technologických lídrov v oblasti (HP, Lenovo, Cisco)
 • Infraštruktúru dátových úložísk a zálohovacích komponentov so zameraním na HP, IBM a Cisco
 • Virtualizačné technológie VMware a HyperV
 • Operačné systémy MS Windows, Linux a platformového SW spoločnosti Microsoft a iných výrobcov
 • Sieťové riešenia pre dátové centrá so zameraním na produkty od spoločností Cisco
 • Sieťové riešenia pre organizácie na prenos dát, hlasu a videa v rámci LAN, MAN a WAN sietí

Bezdrôtový prenos dát

V oblasti bezdrôtového prenosu dát navrhujeme riešenia  pre spojenia bod-bod alebo bod-multibod vo voľnom alebo licencovanom frekvenčnom pásme na základe technologických požiadaviek, požadovanej prenosovej rýchlosti a vzdialenosti na ktorú sa budú prenášať údaje, podľa charakteristík prenosového prostredia, počtu prípojných bodov, a tiež podľa požiadaviek objednávateľa.

Pre enterprise zákazníkov navrhujeme a implementujeme WiFi riešenia pre pripojenie ako zákazníckych zariadení, tak aj osobných, s využitím technológie Cisco BYOD vrátane takzvaného Guest prístupu. V našich riešeniach prednostne navrhujeme aktívne komponenty od týchto výrobcov -  Cisco Systems, Ubiquiti Networks  a Ceragon.

 

Riešenia pre transportné siete pre oblasť Service providerov 

Význam riešení pre service providerov vrátane mobilných operátorov bude v budúcnosti len narastať, technológie ako Internet of Things - IoT, masívne využitie mobilných zariadení a rozvoj videa tlačia na neustály výkonový upgrade existujúcich sietí, pričom detailná optimalizácia týchto riešení umožňuje udržať CapEx a OpEx náklady na konkurencieschopnej úrovni.

Naše riešenia pre oblasť Service providerov zahŕňajú konzultácie, návrh riešenia a implementáciu pokročilých technológií určených pre Core, agregačné a prístupové siete.

 

Komplexné riešenia na báze VoIP

Súčasná technológia nám umožňuje využiť vhodne vybudované dátové siete, aj na prenos hlasu, integráciou na úrovni IP protokolu. Riešenia na báze VoIP sú určené pre vnútrofiremnú komunikáciu, komunikáciu medzi vzdialenými pobočkami prostredníctvom dátovej WAN siete, pomocou vhodnej brány, aj na prepojenie do externej telekomunikačnej siete. 

Výhody VoIP sú: 

 • otvorená architektúra založená na štandardoch, veľká  škálovatelnosť, jednotný komunikačný protokol 
 • výrazné obmedzenie prevádzkových nákladov na telefonovanie a faxovanie medzi pobočkami v rámci firmy s využitím privátnych dátových sietí 
 • hlasové prepojenie dvoch pobočiek tej istej firmy prostredníctvom siete Internet 
 • využitie existujúcej IP siete a šírky pásma (odpadá potreba budovania paralelnej telefónnej kabeláže, najmä medzi budovami...) 

V riešeniach postavených na báze VoIP prednostne navrhujeme zariadenia (Communication Manager, Gateway a IP telefóny) od spoločnosti Cisco Systems.

 

Kolaboračné nástroje 

Okrem využitia dátových sietí pre prenos dát a hlasu cez VoIP je ďalšou z možností pre využitie už existujúcich investícií do infraštruktúry a zvýšenie produktivity vo Vašej spoločnosti,  nasadenie kolaboračných nástrojov akými sú napríklad videokonferenčné systémy a rôzne kolaboračné nástroje pre prenos dát vo forme zdieľaných súborov, dokumentov, pracovných plôch, obrázkov, videa a Instant messaging. 

Naša spoločnosť poskytuje v tejto oblasti komplexnú sadu služieb od návrhu až po nasadenie a zavedenie do prevádzky. V riešeniach preferujeme videokonferenčné systémy a riešenia pre kolaboráciu od spoločnosti Cisco a Microsoft.

 

Digitálne nástenky a IPTV

V oblasti digitálnych násteniek poskytujeme komplexné riešenia digitálnych zobrazovacích informačných tabúľ (takzvané. digitálne nástenky), postavených prevažne na základe vlastného produktu PARIS. Hlavnou funkcionalitou informačného systému P.A.R.I.S. (Presentation And Recording Information System – ďalej len PARIS) sú takzvané digitálne nástenky, ktoré predstavujú spojenie veľkoplošnej LCD obrazovky a multimediálneho prehrávača – Set Top Boxu, slúžiacich na zobrazovanie multimediálneho obsahu. Systém umožňuje centrálnu správu a diaľkové ovládanie zobrazovacích panelov vrátane plánovania udalostí.

V rámci  IPTV (Internet Protocol Television) poskytujeme komplexné riešenia Interaktívnej IPTV, ktoré obsahuje návrh sieťových a streamovacích zariadení, riadiaceho systému a implementáciu infraštruktúry.

Riadiaci systém umožňuje na diaľku obsluhovať koncové zariadenie STB a k nemu pripojený TV prijímač, taktiež umožňuje riadenie a zobrazovanie multimediálneho obsahu na zariadeniach umiestnených napríklad v spoločných priestoroch, čo zákazníci môžu využiť na poskytovanie informácií, reklamy, alebo prípadné vytvorenie atmosféry v týchto priestoroch.

 

Realizácia štruktúrovaných kabelážnych systémov a  serverových miestností

V súlade s trendom budovania kabelážnych rozvodov realizujeme ako optické (SM / MM), tak aj metalické kabelážne systémy (Cat5E/Cat6A) vhodné na prenos hlasových, dátových a obrazových signálov. Tieto systémy majú otvorenú architektúru, umožňujúcu pripojenie zariadení od ľubovoľného výrobcu, pričom v plnej miere vyhovujú medzinárodným normám a odporúčaniam, čo potvrdzujeme našou certifikáciou a certifikáciou takto vybudovaných systémov. 

Naše riešenia držia krok s vývojom technológií počítačových sietí, čo umožňuje spĺňať požiadavky našich zákazníkov na stále rastúcu rýchlosť prenosu a objem prenesených dát.

Realizáciu štruktúrovaných kabelážných systémov dopĺňame taktiež o návrhy a realizácie infraštruktúry pre serverové miestnosti s potrebnou infraštruktúrou (napájanie, chladenie, priestory pre serverovú a komunikačnú infraštruktúru,...)  a rozsahom od IT miestností pre menšie organizácie až po vybavenie IT sál a priestorov dátových centier.


 

Poskytujeme aj ďalšie činnosti v oblasti IT Infraštruktúrnych riešení a to podľa požiadaviek zákazníka. V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte. 

Mám záujem sa dozvedieť viac >>