Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, predseda dozornej rady LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, predseda dozornej rady LYNX

Tlačové správy

Reportáž TA3 o eHealthe

Dátum: 02.02.2017

Spravodajská televízia TA3 priniesla reportáž o elektronickom systéme zdravotníctva eHealth, kde spomína, že Národné centrum zdravotníckych informácií ukončilo testovaciu verziu eHealthu.

Zobraziť celý článok

LYNX HP Partner roka 2015

Dátum: 30.06.2016

Spoločnosť Hewlett-Packard našu spoločnosť ocenila ako Partnera roka 2015 v kategórii Komerčný partner HP s najväčším medziročným nárastom predaja hardwarových produktov za rok 2015. Za toto ocenenie ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zobraziť celý článok

Účasť spoločnosti LYNX na cvičení Cyber Coalition 2013

Dátum: 02.12.2013

Kybernetické útoky sa v súčasnosti všeobecne popisujú ako trestná činnosť vykonávaná cez INTERNET. Tieto útoky môžu typicky zahŕňať činnosti spojené s krádežou duševného vlastníctva organizácie či finančných prostriedkov prostredníctvom on-line bankových účtov, vytváranie a šírenie vírusov resp. iných škodlivých kódov do iných počítačov alebo komplexných informačných systémov až po narušenie kritickej národnej infraštruktúry danej krajiny. 

Zobraziť celý článok