LYNX lídri by mali byť príkladom a
podporou pre tých, ktorých vedú.

LYNX lídri by mali byť príkladom a
podporou pre tých, ktorých vedú.

Vedenie spoločnosti

Ing. Zoltán Kollár Ing. Zoltán Kollár Riaditeľ spoločnosti

Ing. Róbert Kollár, MBA Ing. Róbert Kollár, MBA Výkonný riaditeľ

Ing. Ladislav Plánka, MBA Ing. Ladislav Plánka, MBA Obchodný riaditeľ

Ing. Judita Sedláková Ing. Judita Sedláková Finančná riaditeľka

Ing. Martin Kollár Ing. Martin Kollár Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy

Ing. Marek Grega Ing. Marek Grega Vedúci odboru
Obchodný odbor

Ing. Štefan Gordian Ing. Štefan Gordian Vedúci odboru
Projektového manažmentu

Ing. Gabriel Benko Ing. Gabriel Benko Vedúci odboru
Kybernetická bezpečnosť

Ing. Igor Petz PhD. Ing. Igor Petz PhD. Vedúci odboru
Aplikácie

Ing. Ján Hutník Ing. Ján Hutník Vedúci odboru
Infraštruktúrne riešenia

Ing. Martin Andráš Ing. Martin Andráš Vedúci odboru
Správa informačných technológií