LYNX lídri by mali byť príkladom a
podporou pre tých, ktorých vedú.

LYNX lídri by mali byť príkladom a
podporou pre tých, ktorých vedú.

Vedenie spoločnosti

Zoltán Kollár Ing. Zoltán Kollár Riaditeľ spoločnosti

Róbert Kollár Ing. Róbert Kollár Výkonný riaditeľ

Ladislav Plánka Ing. Ladislav Plánka ,MBA Obchodný riaditeľ

Judita Sedláková Ing. Judita Sedláková Finančná riaditeľka

Martin Kollár Ing. Martin Kollár Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy

Marek Grega Ing. Marek Grega Vedúci odboru
Obchodný odbor

Štefan Gordian Ing. Štefan Gordian Vedúci odboru
Projektového manažmentu

Gabriel Benko Ing. Gabriel Benko Vedúci odboru
Kybernetická bezpečnosť

Ľuboš Černý Ing. Ľuboš Černý Vedúci odboru
Aplikácie

Ján Hutník Ing. Ján Hutník Vedúci odboru
Infraštruktúrne riešenia

Martin Andráš Ing. Martin Andráš Vedúci odboru
Správa informačných technológií