LYNX lídri by mali byť príkladom a
podporou pre tých, ktorých vedú.

LYNX lídri by mali byť príkladom a
podporou pre tých, ktorých vedú.

Vedenie spoločnosti

Ing. Róbert Kollár, MBA Ing. Róbert Kollár, MBA Riaditeľ spoločnosti

Ing. Zoltán Kollár Ing. Zoltán Kollár Technický riaditeľ

Ing. Ladislav Plánka Ing. Ladislav Plánka Obchodný riaditeľ

Ing. Judita Sedláková Ing. Judita Sedláková Finančná riaditeľka

Ing. Marek Grega Ing. Marek Grega Vedúci odboru
Obchodný odbor

JUDr. Mária Cirbesová JUDr. Mária Cirbesová Vedúca odboru
Organizačno-právny odbor

Ing. Monika Kleisová Ing. Monika Kleisová Vedúca odboru
Systém integrovaného manažérstva

Ing. Štefan Gordian Ing. Štefan Gordian Vedúci odboru
Projektového manažmentu

Ing. Martin Kollár Ing. Martin Kollár Vedúci odboru
Stratégia, marketing a HR

Ing. Martin Andráš Ing. Martin Andráš Vedúci odboru
Správa informačných technológií

Ing. Ján Hutník Ing. Ján Hutník Vedúci odboru
Sieťová a komunikačná infraštruktúra

Ing. Roland Nagy Ing. Roland Nagy Vedúci odboru
Fyzická a objektová bezpečnosť

Ing. Ľuboš Veselovský Ing. Ľuboš Veselovský Vedúci odboru
Aplikačné programové vybavenie

Ing. Igor Petz PhD. Ing. Igor Petz PhD. Vedúci odboru
Špeciálne aplikácie

Bc. Marek Kľoc Bc. Marek Kľoc Vedúci odboru
Pokročilé bezpečnostné riešenia

Ing. Ladislav Martinček Ing. Ladislav Martinček Vedúci odboru
Komplexná bezpečnosť

Ing. Martin Hronský Ing. Martin Hronský Hlavný sieťový architekt

Ing. Gabriel Benko Ing. Gabriel Benko Hlavný bezpečnostný architekt