Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Zákaznícky servis

Špeciálny typ služieb poskytovaný našou spoločnosťou, ktorých úlohou je zabezpečovať neustálu funkčnosť a podporu nami nasadených systémov.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Postupným rozširovaním trhu s poskytovaním informačných služieb vznikala potreba zriadenia zákazníckeho servisu, ktorý v našej spoločnosti organizačne zabezpečuje podporu pre zákazníkov profylaktickými činnosťami, ako aj poskytovanie servisných zásahov v prípade hlásených incidentov.

 


Zákaznícky servis procesne zabezpečuje správu činností cez tiketovací systém.

Životný cyklus tiketu začína vždy obdržaním požiadavky. Požiadavka je vždy vytvorená zákazníkom buď emailom na adrese services@lynx.sk alebo priamo cez web portál https://helpdesk.lynx.sk/otrs/customer.pl.


 

Efektivita spravovania systému záleží od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí formulácia informácií v konkrétnom tikete, typy tiketu, závažnosť a zložitosť konkrétneho problému. Zákazník má vytvorený účet, na základe ktorého sa vie prihlásiť na portál a zadať požiadavku do ktorej vypĺňa informácie potrebné k jej spracovaniu – informácie môžu pozostávať z čisto textovej informácie, priloženej správy, zoznamu, screenshotu alebo referencie. Požiadavka nemá oficiálne definovanú šablónu ktorej by sa klient držal. Po vyplnení a vytvorení požiadavky je tiket viditeľný v zozname. Akonáhle technik preberie tiket, je zákazník informovaný o tom, že požiadavka je spracovávaná. Stáva sa, že technik musí tiket vrátiť k zákazníkovi so žiadosťou o ďalšie informácie. Po poskytnutí všetkých potrebných informácií, je požiadavka ďalej spracovaná.

Technická a systémová podpora je vykonávaná na základe zmluvného vzťahu. Účelom zmluvy o technickej a systémovej podpore je zabezpečenie servisnej podpory prevádzky v definovanom rozsahu, reakčnej dobe a na stanovené obdobie.