Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Zákaznícky servis

Špeciálny typ služieb poskytovaný našou spoločnosťou, ktorých úlohou je zabezpečovať neustálu funkčnosť a podporu nami nasadených systémov.

Zákaznícky servis

Spokojnosť zákazníkov ako poslanie

Naša spoločnosť úspešne pôsobí na IT trhu už vyše 30 rokov. Počas celej tejto doby sme dodržovali v našich obchodných vzťahoch určité princípy a zásady. Patria medzi nich predovšetkým snaha vyhovieť našim zákazníkom v maximálnej možnej miere a schopnosť plniť naše záväzky. Vďaka dodržovaniu týchto zásad sme si na trhu vytvorili silné postavenie a dobrú reputáciu.

 

Tiketovací systém

Postupným rozširovaním trhu s poskytovaním informačných služieb vznikala potreba zriadenia zákazníckeho servisu, ktorý v našej spoločnosti organizačne zabezpečuje podporu pre zákazníkov profylaktickými činnosťami, ako aj poskytovanie servisných zásahov v prípade hlásených incidentov. Zákaznícky servis procesne zabezpečuje správu činností cez tiketovací systém. Životný cyklus tiketu začína vždy obdržaním požiadavky.

Efektivita spravovania systému záleží od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí formulácia informácií v konkrétnom tikete, typy tiketu, závažnosť a zložitosť konkrétneho problému. Zákazník má vytvorený účet, na základe ktorého sa vie prihlásiť na portál a zadať požiadavku do ktorej vypĺňa informácie potrebné k jej spracovaniu – informácie môžu pozostávať z čisto textovej informácie, priloženej správy, zoznamu, screenshotu alebo referencie.

Požiadavka nemá oficiálne definovanú šablónu ktorej by sa klient držal. Po vyplnení a vytvorení požiadavky je tiket viditeľný v zozname. Akonáhle technik preberie tiket, je zákazník informovaný o tom, že požiadavka je spracovávaná. Stáva sa, že technik musí tiket vrátiť k zákazníkovi so žiadosťou o ďalšie informácie. Po poskytnutí všetkých potrebných informácií, je požiadavka ďalej spracovaná.

Technická a systémová podpora je vykonávaná na základe zmluvného vzťahu. Účelom zmluvy o technickej a systémovej podpore je zabezpečenie servisnej podpory prevádzky v definovanom rozsahu, reakčnej dobe a na stanovené obdobie.

 

LX Informačný servis

Starostlivosť o kvalitnú informovanosť našich zákazníkov vnímame v širšom kontexte. LX Informačný servis je náš zákaznícky koncept vďaka ktorému im približujeme nové témy a aktuálne dianie zo sveta technológií. Tento priebežný servis poskytuje užitočné informácie z oblasti informačných systémov či kybernetickej bezpečnosti (Cyber Security).

Témy LX Informačného servisu