Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Produkty a služby

Vybrané produkty

Vybrané produkty

Tento starostlivo pripravený koncept predstavuje unikátne produkty, riešenia a služby, ktoré ponúka naša spoločnosť naprieč celým svojím portfóliom.

Softvérové riešenia

Softvérové riešenia

Produktové portfólio našej spoločnosti pokrýva všetky fázy vývoja informačných systémov od analytických prác, cez návrh a implementáciu až po servis implementovaných riešení.

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Cieľom našej spoločnosti je implementovať u zákazníkov riešenia poskytujúce nadštandardnú úroveň bezpečnosti informačných a komunikačných systémov.

Oblasť GDPR

Oblasť GDPR

Ako dlhoročný dodávateľ bezpečnostných riešení poskytujeme poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti GDPR.

IT Infraštruktúrne riešenia

IT Infraštruktúrne riešenia

Sieťová a komunikačná infraštruktúra tvorí potrebný základ pre fungovanie všetkých informačných technológií.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis

Špeciálny typ služieb poskytovaný našou spoločnosťou, ktorých úlohou je zabezpečovať neustálu funkčnosť a podporu nami nasadených systémov.

Fyzická a objektová bezpečnosť

Fyzická a objektová bezpečnosť

Cieľom našej spoločnosti v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti je vytvárať najlepšie bezpečnostné riešenia pre našich klientov v oblasti IP Security.