Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Fyzická a objektová bezpečnosť

Cieľom našej spoločnosti v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti je vytvárať najlepšie bezpečnostné riešenia pre našich klientov v oblasti IP Security.

Fyzická a objektová bezpečnosť

C4- integračný bezpečnostný systém

Tento produkt pokrýva komplexné riešenia pre integráciu viacerých bezpečnostných technológií rôznych výrobcov do jednej vizualizačnej platformy. C4 integračný bezpečnostný systém poskytuje centralizované, viacužívateľské rozhranie na spravovanie bezpečnosti budov. Vďaka svojej otvorenej architektúre sa C4 systém dokáže prispôsobiť konkrétnym požiadavkám malých aj veľkých inštalácií.

Poskytuje softvérové riešenie, ktoré integruje všetky bezpečnostné technológie, ako sú napríklad: prístupové systémy, zabezpečovacie systémy, požiarne systémy kamerové systémy do jedného inteligentného rozhrania. Zároveň integruje rôzne bezpečnostné systémy od rôznych výrobcov do jedného centrálneho riešenia a poskytuje viac-užívateľské rozhranie pre správu bezpečnosti budov.

Užívateľom poskytuje:

 • Centrálnu správu bezpečnostných zariadení
 • Vizualizáciu a monitoring zariadení
 • Automatizáciu bezpečnostných procesov
 • Analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných informácií
 • Centrálny manažment osôb a identifikátorov
 • Podporu krízového manažmentu

Príprava chranených priestorov

V zmysle Zákona č. 215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečujeme aj návrh, dodávku a inštaláciu prostriedkov fyzickej objektovej bezpečnosti pre dosiahnutie bezpečnostných stupňov v zmysle požiadaviek NBÚ a vyhlášky 336/2004 Z.z. 

Jedná sa o komplexné služby súvisiace so zriadením a prevádzkou chránených priestorov v zmysle platnej legislatívy a certifikácie jednotlivých výrobkov. Chránené priestory realizované komplexne našou spoločnosťou spĺňajú tie najprísnejšie technické požiadavky a sú vyhotovené v zmysle platnej legislatívy a platných technických noriem.

 

IP kamerové systémy

Produkt zahŕňa malé, stredné, ale aj robustné riešenia na báze IP. Špecializujeme sa najmä na produkty a riešenia z portfólia dodávateľov Axis, Bosch, Samsung, Hikvision. Analýza obrazu, spracovanie dát, ukladanie, archivácia sú riešené prostredníctvom profesionálne navrhovaných serverových riešení. Samozrejmosťou je návrh a realizácia sieťovej infaštruktúry na báze technológií od renomovaných lídrov na svetovom trhu Cisco a HP. 

V rámci dodania daného produktu sú samozrejmosťou:

 • Obhliadka u zákazníka, zapracovanie požiadaviek
 • Projektová dokumentácia, návrh a poradenstvo
 • Realizácia
 • Záručný a pozáručný servis, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy

Analytické spracovanie obrazu, zber metadát, vyhodnocovanie, výstupy vo forme štatistík:
Dané riešenie ponúka zákazníkovi pridanú hodnotu ku kamerovému systému.Posúva kamerový systém a jeho funkcionalitu na vyššiu úroveň. Riešenie zahŕňa:

 • Videonalýzu obrazu z kamery
 • Zber dát, spracovanie záznamu, metadát, ukladanie do databázy
 • Vyhodnocovacie štatistické nástroje prípadne predikcia
 • Výstup pre zákazníka vo forme grafu, tabuľky

Poplachové systémy a systémy kontroly vstupu

Pre zabezpečenie objektov a kontrolu vstupu ponúkame systémy od výrobcov PARADOX, Honeywell, ATS, Aktion, Bosch, Cominfo, Satel. Ponúkame tiež široké spektrum zabezpečovacích ústrední snímačov, IR bariér, MW bariér, komunikátorov. Po obhliadke u zákazníka zabezpečujeme komplexný návrh, projekciu, realizáciu a servisnú podporu. Samozrejmosťou je napojenie objektov na pult centralizovanej ochrany PCO. 

 

Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru 

Pre ozvučenie priestorov a následné riadenie evakuácie ponúkame systémy EPS-HSP značiek BOSCH a ESSER. Naše systémy spĺňajú všetky základné EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation) požiadavky normy STN EN 54 časť 4, časť 16, časť 24 a STN EN 60849 - neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, spoluprácu s požiarnou ústredňou a diaľkové ovládanie.

Úlohou EPS-HSP okrem komerčného ozvučenia priestorov je hlavne včasné zabezpečenie evakuačného hlásenia v prípade ohrozenia objektu požiarom resp. inými okolnosťami. Pre našich zákazníkov poskytujeme komplexnú projekčnú činnosť, konzultácie, inžiniering, realizáciu a servisnú podporu.

 

Projekčná činnosť 

Tento produkt pokrýva projekčnú a inžiniersku činnosť pri vytváraní projektovej dokumentácie. Súbor realizovaných výkonov pozostáva z týchto fáz: 

 • Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie (vypracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie žiadosti na začatie stavebného konania, vypracovanie žiadosti na vydanie povolení potrebných pre realizáciu stavby),
 • Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby (vypracovanie súťažných podmienok pre investora, dopracovanie projektu pre realizáciu, popis prác, výkaz výmer, kontrolný rozpočet), 
 • Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby (spolupráca s investorom pri vyhodnotení súťaže, vytvorenie časového plánu), práce spojené s realizáciou stavby (výkon odborného autorského dozoru, vypracovanie skutočného realizovania stavby pre kolaudačné konanie).

 

Poskytujeme aj ďalšie činnosti v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti a to podľa požiadaviek zákazníka. V prípade Vášho záujmu nás prosím kontaktujte. 

Mám záujem sa dozvedieť viac >>