Naša výnimočnosť nás definuje.

Naša výnimočnosť nás definuje.

Vybrané produkty

MIDS

MIDS

Poskytuje automatizovaný online monitoring parametrov prostredia a rozličných technologických zariadení v monitorovanom priestore.

Viac o produkte >>

SIM

SIM

Naša spoločnosť ponúka rôzne typy simulácií, pre lepšie zvládnutie krízových a iných situácií.

Viac o produkte >>

LXCloud

LXCloud

Naša spoločnosť poskytuje unikátne služby v oblasti budovania interných a verejných cloudov.

Viac o produkte >>

ECS

ECS

Zabezpečuje funkčnosť prípravy krízových komunikačných plánov a automatizovaného vyrozumievania prostredníctvom rôznych kanálov.

Viac o produkte >>

PARIS

PARIS

Systém pre zobrazovanie prezentačného a multimediálneho obsahu vhodného na umiestnenie do spoločných priestorov.

Viac o produkte >>

AIM

AIM

Systém určený na podporu správy zariadení v podnikovej IT sieti. Vykonáva automatizovanú katalogizáciu použitého softvéru a počítačov zapojených v sieti.

Viac o produkte >>

BOND

BOND

Softvérový produkt, ktorý vykonáva transformáciu dát z jedného dátového úložiska do druhého, pričom komunikácia prebieha cez štandardné protokoly.

Viac o produkte >>

CERT

CERT

Naša spoločnosť poskytuje profesionálnu prípravu zákazníka na certifikáciu podľa STN ISO/IEC 27001.

Viac o produkte >>