Naša výnimočnosť nás definuje.

Naša výnimočnosť nás definuje.

PARIS

Funkcionalita systému

PARIS je jedinečný informačný systém pre zobrazovanie a nahrávanie prezentačného a multimediálneho obsahu. Tento systém je preto vhodný na umiestnenie do spoločných priestorov inštitúcií a firiem. Informácie respektíve multimediálny obsah je zobrazovaný na digitálnych nástenkách, pričom zobrazovanie obsahu je možné diaľkovým ovládaním zariadení STB.

 

Využitie systému PARIS

Tento informačný systém je možné napojiť na vnútornú infraštruktúru prostredia. Systém na zobrazovanie využíva zariadenia STB spolu so zobrazovacími jednotkami a dokáže tiež využívať výstupy z IP kamier na ďalšie spracovanie. Systém PARIS je ideálny nástroj pre organizáciu prezentovaného obsahu: nahrávky z kamier, Live stream,  prezentácie, videá, TV modul, reklama, vnútorné oznamy, zároveň možnosť organizácie výstupov cez diaľkové ovládanie.

 


Začnite využívať potenciál svojej multimediálnej infraštruktúry naplno. 

Systém umožňuje vytvárať playlisty, čo napomáha plánovaniu prehrávania.


 

Systém PARIS ako investícia

Vďaka systému PARIS sa Vaša multimediálna infraštruktúra zmení na mediálny priestor, ktorý môžete využívať podľa vlastných marketingových statégií:

  • prezentácia vlastných produktov
  • predaj reklamného priestoru partnerom
  • využitie systému pri vytváraní eventov podľa požiadaviek Vašich klientov
  • neobmedzený počet zobrazovacích zariadení
  • efektívna správa a riadenie z jedného miesta
  • žiadne resp. minimálne náklady na údržbu

Systém PARIS poskytuje pre užívateľa niekoľko ďalších užitočných vlastností ako: efektívnu správu informácií, atraktívny a prispôsobiteľný vzhľad, jednoduchú údržbu a možnosť efektívneho riadenia z jedného miesta.

 

Práca so systémom PARIS

Práca so systémom PARIS sa vyznačuje svojou jednoduchosťou a plánovateľnosťou s možnosťou automatickej realizácie. Užívateľské rozhranie PARIS poskytuje možnosť jednoduchého manažovania celého systému, takže prácu s ním zvládne každý zamestnanec. Zavedenie a nastavenie systému vo Vašich objektoch realizujú naši odborne vyškolení zamestnanci.

 

Moduly systému PARIS

Originálny PARIS sa skladá z hlavných modulov, ktoré zabezpečujú jednotlivé funkcionality, a to:


Ovládanie STB

Umožňuje: ovládanie STB na ďiaľku, správu video súborov, TV kanálov, prezentácií šablón.  


Nahrávanie pomocou kamier

Umožňuje: spravovanie nahrávok, vytváranie a editáciu parametrov, spustenie a pozastavenie nahrávania.


Archív nahrávok

Umožňuje: Spravovanie archívnych nahrávok z kamerového systému.


Plánovanie nahrávania

Umožňuje: Plánovanie prezentácií, nahrávania a celkového správania sa zariadení.


Správa Video Portálu

Umožňuje: Spravovanie nahrávok z video portálu, schvaľovanie a konvertovanie.


Administrácia

Umožňuje: Spravovanie používateľov, VLC inštalácií, vstupných a výstupných zariadení. 


K týmto modulom a funkcionalitám je možné nastaviť prístup pre vybraných používateľov pomocou používateľských rolí. Ovládanie STB je možné aj hromadne na základe zaradenia viacerých STB do skupín. Aplikovaná akcia sa vyvolá na celej skupine STB. Jednou z mnohých výhod systému PARIS je možnosť naplánovania zobrazovania obsahu na zariadeniach vopred, pričom systém obsah zobrazí automaticky, keď nastane plánovaný čas. Podobne je možné naplánovať nahrávanie z kamier a tieto nahrávky uchovávať resp. archivovať.

 

Zobrazovanie obsahu 

Pre zobrazovanie obsahu má používateľ k dispozícii viacero nástrojov a nastavení, okrem iného systém disponuje šablónami, ktoré možno použiť pre zobrazovanie zvoleného obsahu. Napríklad v časti TV kanály je možné spravovať televízne stanice a aktivovať TV režim na zobrazovacích zariadeniach. V module Administrácia - v časti Reporty sa nachádzajú preddefinované typy zostáv zo systému, ktoré  užívatelia môžu používať zvolením vstupných podmienok.

 

PARIS Video Portál

PARIS Video Portál je unikátny modul systému PARIS, ktorý má pozoruhodné praktické využitie, keďže umožňuje jednoduché publikovanie, prehrávanie, vyhľadávanie a kategorizáciu videí. Videá – ako typ multimediálneho obsahu sú spravované v systéme PARIS. Vložené videá prechádzajú schvaľovacím procesom a konverziou formátu. Videá obsahujú tagy pridané autorom a tiež počítadlo pozretí, náhľady sú vytvorené samotným Video Portálom. Prehliadanie videí je realizované cez HTML5 alebo FLASH.


 

 PARIS - produktový list

PARIS - Datasheet (EN)

Chcem sa dozvedieť viac o PARIS >>

 

Diaľkové ovládanie PARIS |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
PARIS Video Portal |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
PARIS Video Portal |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Práca so systémom PARIS |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice