Naša výnimočnosť nás definuje.

Naša výnimočnosť nás definuje.

LXCloud

Privátny cloud na technológiách spoločnosti Microsoft

S narastajúcim významom IT infraštruktúry pre podporu firemných procesov, požiadavkou na jej flexibilitu a tlakom na udržanie CapEx a OpEx nákladov na konkurencieschopnej úrovni dochádza k vzniku medzery medzi potrebami IT tímov a obchodu. Nami ponúkané riešenie vychádza z overenej architektúry a je zamerané práve na preklenutie tejto medzery.

 

Windows Azure Pack

Windows Azure Pack je odpoveďou na tieto potreby. Prináša silu Microsoft Azure technológie do privátnych dátových centier jednotlivých organizácií. Ide o bezplatné rozšírenie existujúcich prostredí postavených na Windows serveroch a produktoch rodiny System Center. Microsoft Azure ponúka otvorenú a flexibilnú platformu pre rýchlu tvorbu, nasadenie a správu aplikácií v rámci celosvetovej siete Microsoftom spravovaných dátových centier.

Je súčasťou vízie pomôcť spoločnostiam prispôsobiť sa dynamickým zmenám nie len pri vývoji a nasadení moderných aplikácií v dobe rozmachu sociálnych sietí a mobilného obsahu, ale aj v transformácii vlastnej infraštruktúry s ohľadom na tieto trendy, bezpečnosť a znižovanie nákladov.

 


Windows Azure Pack vo Vašom dátovom centre

prináša viacero zaujímavých funkcionalít. 


 

Medzi hlavné výhody tohto riešenia patrí dynamickosť a rýchla dostupnosť služieb poskytovaná verejnými cloudami v internom prostredí spoločnosti bez straty dôvery v bezpečnosť uložených dát. Taktiež nespornou výhodou je optimalizované využívanie zdrojov vlastnej infraštruktúry a možnosť transparentného rozdelenia výpočtového výkonu medzi oddeleniami spoločnosti. Riešenie tiež umožňuje dynamické škálovanie infraštruktúry bez akejkoľvek zmeny pre používateľov. 

Vytváranie zdrojov potrebných pre vývoj a testovanie je prenesené priamo na samotných vývojárov bez straty kontroly IT tímu nad infraštruktúrou. Automatický proces vytvárania virtuálnych strojov je ešte zrýchlený pomocou pridelených šablón. Toto riešenie rovnako tak poskytuje možnosť využitia služieb verejného cloudu Microsoft Azure (platforma ako služba, databáza ako služba a servisná zbernica) s migráciou týchto služieb priamo do dátových centier distribuovaných po celom svete.

 

Windows Azure Pack ponúka:

  • Portál pre nájomcov (tenant) - webový portál určený pre nasadenie, monitorovanie a správu služieb ako sú webové stránky a virtuálne stroje.
  • Portál pre administrátorov - portál určený pre konfiguráciu a správu zdrojov, používateľských účtov, predplatného pre jednotlivých nájomcov a kvót.
  • IAAS (infraštruktúra ako služba) - ponuka Windows Server a Linux virtuálnych strojov integrovaných so softvérovo definovanou sieťovou infraštruktúrou. Riešenie zahŕňa galériu šablón a možnosti škálovania.
  • Web PAAS (platforma ako služba) - škálovateľné webové hostingové služby jednoduché na nasadenie a správu, podporujúce platformy pre ASP.NET, PHP, and Node.js webové aplikácie. Zahŕňa galériu webových aplikácií populárnych open source web aplikácií a integráciu so systémami na ovládanie zdrojových kódov.
  • Databáza ako služba - ponuka SQL Server a MySQL databáz pre webové služby ako aj pre iné aplikácie.
  • Servisná zbernica (Service Bus) - táto služba zaisťuje spoľahlivé služby prenosu správ medzi distribuovanými aplikáciami (asynchrónne fronty správ a publikovanie/odber).

 

Garanciou kvality našich služieb sú naši certifikovaní experti.

 


 

LX Cloud - produktový list

LX Cloud - Datasheet (EN)

Chcem sa dozvedieť viac o LX Cloud >>

 

 

LXCloud |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
LXCloud |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
LXCloud |Copyright © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice