Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Prednášali sme na SOŠ, Ostrovského 1 (2019)

Dátum: 26.11.2019

Naša spoločnosť opäť s potešením prijala pozvanie prednášať pre študentov Strednej odbornej školy Ostrovského 1 v Košiciach. Prednášky s odborníkmi z praxe sa na stredných školách stretávajú s úspechom, a to je aj jeden z dôvodom prečo ich pravidelne uskutočňujeme.  

Ďakujeme nášmu Riaditeľovi pre vonkajšie vzťahy – Ing. Martinovi Kollárovi za reprezentáciu našej spoločnosti. Ústrednou témou diskusie bola potreba marketingu v spoločnostiach. Pán riaditeľ spomínal jednotlivé formy marketingu, objasnil študentom možnosti realizácie marketingu na realitnom trhu a takisto načrtol nové marketingové trendy.  

Veríme, že sa prednáška študentom páčila, a že si odniesli čo najviac poznatkov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 


Prečítajte si tiež:

Prednášali sme na SOŠ Ostrovského 1, pre študentov ŠIB