Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX na Dni kariéry UPJŠ 2017

Dátum: 25.04.2017

Na veľtrhu Dni kariéry UPJŠ v Košiciach 2017 sme sa predstavili spoločne so zástupcami aj  iných vybraných zamestnávateľov z košického regiónu.  Veľtrh organizovalo Univerzitné poradenské centrum UNIPOC, ktoré je špecializovaným pracoviskom Univerzity.

 

 

Deň kariéry sa začal pracovnými raňajkami za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a riaditeľky Univerzitného poradenského centra UNIPOC Mgr. Veroniky Zibrinyiovej, PhD. s vybranými zástupcami spoločností, ktorým prezentovali možnosti štúdia a uplatnenia budúcich absolventov univerzity, rovnako aj možnosti spolupráce a školení, ktoré pre širokú verejnosť ponúka Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach a ďalšiu spoluprácu pre kariérne príležitosti pre študentov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili.

 

 

LYNX na Dni kariéry UPJŠ 2017
LYNX na Dni kariéry UPJŠ 2017
LYNX na Dni kariéry UPJŠ 2017

Kľúčové slová