Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

7 rád pre lepšie zabezpečenie Vášho Google účtu

Váš Google účet slúži na prístup ku všetkým službám Google, vrátane služieb pracujúcich s citlivými údajmi, ako sú Gmail a Disk, preto je veľmi dôležitá jeho ochrana. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšiu ochranu Vášho Google účtu, odporúčame, aby ste zvážili využitie nasledujúcich nástrojov a možnosti, ktoré poskytuje:


1.    Silné a jedinečné heslo

Prvým krokom na to, aby Váš účet bol čo najlepšie chránený je zvolenie si silného prístupového hesla. Na to, aby bolo heslo považované za dostatočne silné, je potrebné:

 • aby bolo čo najdlhšie
 • aby bolo bezvýznamové (aby ho prípadný útočník nevedel vydedukovať alebo uhádnuť)
 • aby obsahovalo kombináciu veľkých a malých písmen, číslic, a tiež špeciále znaky (napr. #, *,$)

Je dôležité dodržiavať nasledujúce zásady:

 • jedinečné heslo -  to znamená, aby ste rovnaké heslo ako máte pre svoj Google účet, nepoužívali pre ďalšie svoje účty (napr. pre prihlasovanie do e-shopov a pod.)
 • ochrana hesla – neprezrádzajte nikomu svoje heslo, nikdy ho nezadávajte na iných stránkach než na stránke Google pre prihlasovanie
 • aktualizácia hesla - svoje heslo pravidelne modifikujte

Nastavenie a zmena hesla: 
Môj účet (https://myaccount.google.com/) › Prihlásenie a zabezpečenie › Prihlásenie do služby Google › Heslo


TIP: Nemenej dôležité ako prihlasovanie je aj odhlasovanie z účtu – preto vždy po skončení práce sa z účtu nezabudnite odhlásiť.


 

2. Možnosti obnovenia účtu (Account Recovery Options)

Nastavenie možnosti obnovenia účtu je dôležité pre prípad, že zabudnete Vaše prihlasovacie údaje, ale aj pre prípad, že Váš účet bol prelomený. Poskytuje Vám možnosť získať naspäť prístup k Vášmu účtu. Preto si tieto nastavenia aktivujte čo najskôr a udržiavajte ich vždy aktuálne.  Na obnovenie účtu zadávate nasledujúce údaje:

 • Telefón na obnovenie    
 • E-mail na obnovenie    
 • Bezpečnostná otázka

Nastavenie a zmena možnosti obnovenia účtu: 
Môj účet (https://myaccount.google.com/) › Prihlásenie a zabezpečenie › Prihlásenie do služby Google › Možnosti obnovenia účtu

 

 

3. Dvojstupňové overenie (Two-Step Verification)

Aktivujte si dvojstupňové overenie, čím získate ďalšiu úroveň zabezpečenia Vášho účtu. Ak máte aktivované dvojstupňové overenie, zadávate pri prihlásení okrem hesla navyše aj overovací kód. Overovací kód je 6-číselný kód, vytváraný na vyžiadanie špeciálne pre Váš účet. Každý kód je možné použiť iba raz.

Možnosti získania overovacieho kódu:

 • SMS na Váš mobilný telefón (spoplatnené štandardným poplatkom za odosielanie správ)
 • telefonát na Váš mobil alebo pevnú linku
 • pomocou aplikácie Google Authenticator, ktorú si nainštalujete na svoj mobilný telefón (aplikácia funguje aj v prípade, že Váš mobilný telefón nie je pripojený k dátovým ani mobilným službám) 

Dvojstupňové overenie je najsilnejší nástroj na zabezpečenie Vášho hesla, pretože útočník v tomto prípade potrebuje okrem znalosti Vášho hesla aj fyzický prístup k Vášmu mobilnému telefónu pre získanie overovacieho kódu.

Nastavenie dvojstupňového overenia: 
Môj účet (https://myaccount.google.com/) › Prihlásenie a zabezpečenie › Prihlásenie do služby Google › Dvojstupňové overenie

 


TIP: Ak sa prihlasujete na počítač, ktorý používate iba Vy, môžete si zvoliť, že už na tomto konkrétnom počítači dvojstupňové overenie používať nechcete. Potom bude tento počítač vyžadovať pri prihlasovaní iba heslo. Váš účet bude aj naďalej chránený, pretože keď sa doňho niekto pokúsi prihlásiť z iného počítača, bude požadované dvojstupňové overenie.


 

4. Zariadenia s prístupom k Vášmu účtu

Kontrolujte (najlepšie pravidelne) zoznam zariadení, ktoré majú prístup do Vášho účtu. Zoznam obsahuje všetky zariadenia, ktoré pristupovali do Vášho účtu za posledných 28 dní, alebo ktoré sú doňho aktuálne prihlásené, a pre každé z týchto zariadení informácie o jeho poslednej aktivite:

 • kedy a kde bolo použité na prístup do Vášho účtu
 • jeho poloha 
 • použitý prehliadač 

Zobrazenie zariadení s prístupom do Vášho Google účtu: 
Môj účet (https://myaccount.google.com/) › Prihlásenie a zabezpečenie ›  Aktivita na zariadeniach a upozornenia ›  Nedávno použité zariadenia

 


TIP: Ak spozorujete podozrivú aktivitu – neznáme zariadenie, polohu kde ste neboli, dátum a čas na ktorý si nespomínate alebo neobvyklý prehliadač - môžete odstrániť prístup do svojho účtu pre dané zariadenie.


 

 

5. Aplikácie pripojené k Vášmu účtu

Zobrazte si prehľad aplikácií a webov, ktorým ste povolili pripojenie k účtu, skontrolujte, ktoré z týchto aplikácií ešte používate a chcete ich nechať pripojené, a odstráňte tie, ktorým už nedôverujete.

Zobrazenie aplikácií s prístupom do Vášho Google účtu: 
Môj účet (https://myaccount.google.com/) › Prihlásenie a zabezpečenie ›  Pripojené aplikácie a weby  ›  Aplikácie pripojené k vášmu účtu

 

 

6. Bezpečnostné upozornenia

Vyberte a nastavte si spôsob, ako Vás má Google kontaktovať, ak vo Vašom účte dôjde k zmenám nastavení zabezpečenia účtu alebo ak zaznamená niečo podozrivé.

Nastavenie bezpečnostných upozornení: 
Môj účet (https://myaccount.google.com/) › Prihlásenie a zabezpečenie ›  Aktivita na zariadeniach a upozornenia ›  Nastavenia bezpečnostných upozornení

 

 

7. Prístup menej bezpečných aplikácií

Máte možnosť zakázať prístup k Vášmu účtu pre aplikácie a zariadenia, ktoré nepatria spoločnosti Google a používajú menej bezpečnú technológiu prihlasovania, ktorá zvyšuje zraniteľnosť Vášho účtu.

Povolenie/zakázanie menej bezpečných aplikácií: 
Môj účet (https://myaccount.google.com/) › Prihlásenie a zabezpečenie ›  Pripojené aplikácie a weby  ›  Povolenie menej bezpečných aplikácií

 

 


Prečítajte si tiež:

Akými prostriedkami si môžeme chrániť svoje FACEBOOK konto ?