Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Ján Svitič prednášal na Katedre počítačov a informatiky, TUKE

Dátum: 15.11.2021

Naša spoločnosť s radosťou prijala pozvanie prednášať pre študentov Technickej univerzity v Košiciach na Katedre počítačov a informatiky. Spoločnosť LYNX odborne reprezentoval náš kolega Ing. Mgr. Ján Svitič  s prezentáciou na tému: „Moje zlomyseľné USB.“ 

Prezentácia mala za cieľ upozorniť na riziká spojené s neznámym a nezabezpečeným USB, ktorý môže ohroziť vybavenie, zdravie aj financie. Počas prednášky študenti hľadali odpovede na otázky: „Čo všetko sa môže skrývať na USB? Aký veľký dopad môže mať útok spustený prostredníctvom USB?“

Cieľom prednášajúceho bolo vytvoriť spoločne so študentami niekoľko takých zlomyseľných USB a poukázať na hrozby, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť. Prezentácia sa uskutočnila v rámci cyklu odborných prednášok „Aktuálne trendy v informatike“, ktoré Katedra organizuje v spolupráci s IT firmami. 

Ďakujeme bezpečnostnému špecialistovi našej spoločnosti Ing. Mgr. Jánovi Svitičovi za kvalitne spracovanú odbornú prednášku a reprezentáciu LYNXu.