Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

M. Kollár pre The Slovak Spectator: „Môžeme sa zamerať na kvalitu, nie na kvantitu.“

Dátum: 06.01.2020

Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy našej spoločnosti pán Ing. Martin Kollár v článku pre The Slovak Spectator: How to keep young talent in the east, zdôraznil potrebu udržania kvalifikovaných ambicióznych ľudí v regiónoch Slovenska. 

„Môžeme sa zamerať na kvalitu, nie na kvantitu,“ vyjadril sa pán riaditeľ Kollár na adresu našej spoločnosti. Neskôr doplnil, že je to určite tým, že spoločnosť LYNX zamestnáva iba 100 zamestnancov. Pán riaditeľ ďalej uvádza, že naša spoločnosť sa intenzívne snaží udržať v košickom regióne vzdelaných ľudí a zameriava sa na neustály odborný rast  svojich zamestnancov.

Takisto sa v článku opiera o fakt, že náš región dlhodobo nedokáže presvedčiť kvalitných mladých ľudí s množstvom zručností, aby tu zostali. Práve preto v regióne chýba ľudský kapitál a potenciál. Celý článok si môžete prečítať tu.

 

Kľúčové slová