Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX partnerom Sectec Security Day 2018

Dátum: 21.03.2018

Pod záštitou spoločnosti SecTec sa v dňoch  20.-21.03.2018 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konala konferencia zameraná na bezpečnosť v oblasti IT. Nosným názvom 8. ročníka konferencie bolo heslo ”Chráňte sa vo virtuálnom svete”.

Na konferencii sa zúčastnili svetovo známe spoločnosti z oblasti informačných technológií. Tohtoročný program konferencie prebiehal počas dvoch dní ako séria prezentačných blokov vo veľkej sále, pričom paralelne prebiehali technické prezentácie a LIVE DEMO ukážky.

Za našu spoločnosť vystúpil s prezentáciou pán Bc. Marek Kľoc z odboru Kybernetická bezpečnosť. Pričom predniesol zaujímavú prednášku na tému: „Prípadová štúdia implementácie NG Firewallu do existujúceho Enterprise prostredia“, ktorá zaujala účastníkov konferencie aj prítomnú odbornú verejnosť. Okrem toho sme pre návštevníkov konferencie na našom stánku počas konferencie, prezentovali naše riešenia z oblastí kybernetickej bezpečnosti či informačných systémov.

 


Prečítajte si tiež:

LYNX na SecTec Security Day 2017


 

 

LYNX partnerom Sectec Security Day 2018
LYNX partnerom Sectec Security Day 2018
LYNX partnerom Sectec Security Day 2018
LYNX partnerom Sectec Security Day 2018
LYNX partnerom Sectec Security Day 2018