Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Spoznajte VMware Horizon

Dátum: 04.05.2018

V podnikovom prostredí reprezentujú Windows aplikácie 50-70% všetkých používaných aplikácií. Tie zvyknú byť niekedy komplikované a prevádzkovo nákladnejšie na správu a zabezpečenie.

Už v roku 2016 poradenská spoločnosť IDC v rámci porovnania systémov pre virtuálnych klientov definovala smer vývoja: „Niet pochýb, že technológia pre virtualizáciu klientov môže hrať kľúčovú úlohu v jednotnej správe zariadení, ktorá umožní IT organizáciám zamerať svoju energiu na strategickú digitálnu transformáciu na rozdiel od zahltenia správou počítačov, používateľov, aplikácii a zariadení.“

 


Jedným z lídrov v tejto oblasti je spoločnosť VMware,

ktorá už pred viac ako desiatimi rokmi ponúkla virtuálnu infraštruktúru pre desktopy (VDI).Toto riešenie zabezpečuje používateľom prístup k ich personalizovaným virtuálnym desktopom

resp. publikovaným aplikáciám, ktoré sú umiestnené v dátových centrách.


 

V tom čase každý virtuálny stroj bol rezervovaný pre daného zamestnanca a správa bola takmer rovnako zložitá ako správa fyzického desktopu (aktualizácie operačného systému a aplikácii). V posledných rokoch technológia linkovaných klonov urýchlila vytváranie, nasadzovanie a správu, ale časové okna na správu boli kratšie ale stále potrebné.

V súčasnosti vďaka technológii JMP (Just-in-Time Management Platform) jednotlivé komponenty sú oddelené a na základe požiadavky pre konkrétne nasadenie prepojené, aby priniesli požadované výsledky:

  • doručenie aplikácii v reálnom čase (pripojenie aplikácii k virtuálnom stroju po prihlásení používateľa),
  • ultra rýchla príprava virtuálnych desktopov (virtuálne stroje môžu byť klonované počas sekúnd a môžu byť zrušené po odhlásení používateľa),
  • správa politík na základe kontextu (používateľské preferencie a nastavenia pre každú aplikáciu sú aplikované pri jej spustení).

Hlavné komponenty riešenia VMware Horizon

vSphere virtuálna infraštruktúra
Základný pilier riešenia, umožňujúci získať maximálny výkon, dostupnosť a efektívnosť z dostupnej infraštruktúry. Okrem využitia virtualizácie výkonu odporúčame zvážiť využitie ďalších komponentov z portfólia spoločnosti VMware:

  • vSAN – vytvorenie diskového priestoru zdieľaného v rámci všetkých hostov v danom vSAN klastri z diskov pripojených priamo k daným hostom. Týmto eliminujeme potrebu externého zdieľaného úložiska.   
  • NSX – virtualizácia siete realizované priamo vo vrstve hypervízora nezávislá od fyzického hardwaru. Zároveň je možné využiť mikrosegmentáciu a bezpečnosť až na úroveň virtuálnej sieťovej karty virtuálneho stroja.

Publikované aplikácie
Používatelia majú prístup k aplikáciám, ktoré sú publikované na farme serverov v dátovom centre. V tomto prípade nemá používateľ prístup k celému virtuálnemu stroju, ale len k aplikácii, s ktorou môže pracovať, ako keby ju mal nainštalovanú priamo na svojom desktope.

Instantné klony
Technológia, ktorá zabezpečuje vytvorenie kópie hlavného virtuálneho stroja s jedinečnou identitou (MAC adresa, UUID a podobne). Keďže instantne klony sú vytvárane podľa potreby a sú vymazané po odhlásení používateľa je potrebné oveľa menej diskové priestoru a sú jednoduchšie na správu a aktualizáciu.

App Volumes
Technológia, ktorá uchováva aplikácie v zdieľaných virtuálnych diskoch určených len pre čítanie (AppStack). Tieto virtuálne disky môžu byť pripojené k ľubovoľnému počtu virtuálnych strojov. Po pripojení k virtuálnemu stroju tieto aplikácie fungujú ako keby boli priamo na daný virtuálny stroj nainštalované. V prípade požiadavky inštalácie vlastných aplikácii pre používateľa je danému používateľovi pripojený špecifický virtuálny disk s právom zápisu (App Volumes writable volume).

User Environment Manager 
Ponúka zjednodušenú správu profilov a politík. Po prihlásení používateľa do virtuálneho desktopu alebo publikovanej aplikácie dôjde k importovaniu používateľského prostredia a osobných natavení (sieťové nastavenia, nastavenia tlačiarni a podobne) na základe podmienok (umiestnenie používateľa, typ zariadenia, používateľské skupiny). Windows nastavenia (pozadie desktopu, šetrič obrazovky, nastavenia klávesnice a podobne) sú importované pri prihláseniu. Kvôli minimalizácie času potrebného pre prihlásenie sa nastavenia aplikácii importujú až pri spustení danej aplikácie.

 

Všetky spomenuté technológie dokážu transformovať statické klasické podnikové desktopy do bezpečných digitálnych pracovísk, ktoré sú dostupné podľa potreby. Táto platforma dramatický zlepšuje návratnosť investícii vďaka dynamickému alokovaniu zdrojov (výkon, úložisko a sieť) a zjednodušením správy. Ako VMware partner s kompetenciou pre virtualizáciu desktopov Vám veľmi radi poradíme.

 


Prečítajte si tiež:

System Center Data Protection 2016 novinky