LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Oblasť ekológie a starostlivosť o svet zajtrajška

O budúcnosti dnes nie je možné uvažovať bez toho, aby sa neotvorili otázky ekológie a starostlivosti o naše životné prostredie. Ľudstvo prišlo v rámci svojho vývoja do fázy, kedy musí prehodnotiť množstvo svojich návykov, ak chceme zachovať naše životné prostredie v udržateľnej podobe aj pre budúce generácie.

Téma ekológie tak nie je už iba okrajovou záležitosťou, ale stáva sa hlavnou témou nás všetkých. Zodpovednosť pri prijímaní globálnych klimatických opatrení majú predovšetkým štátne autority. Avšak, aspoň k maličkému riešeniu týchto problémov vie prispieť každý od jednotlivcov až po inštitúcie.

 

 

Rovnako tak sme sa rozhodli tejto otázke pomôcť aj my v LYNXe. Naša spoločnosť zaviedla už pred rokmi do svojho fungovania systém environmentálneho manažérstva. Okrem toho sa ekologické princípy stali súčasťou nášho rozmýšľania a snažíme sa ich uplatňovať všade, kde to situácia umožňuje. Princípy starostlivosti o životné prostredie a ekologického správania sa prenikli dokonca aj do mnohých našich produktov a riešení.

Náš unikátny systém MIDS stelesňuje príklad toho ako dokážu moderné technológie napomáhať k šetreniu životného prostredia prostredníctvom efektívneho riadenia. V prípade MIDSu sa efektivita odráža vo výrazne nižšej spotrebe elektrickej energie pre tak významných odberateľov elektriny, akými sú napríklad dátové centrá.

 

 

Ďalšie sofistikované aplikácie, ako napríklad Simulácie, zase umožňujú výrazne predchádzať škodám na životnom prostredí. Ich využitie totiž napomáha k efektívnejšiemu riešeniu prírodných katastrof ako napríklad požiarov alebo záplav.

V neposlednom rade má téma ekológie u nás významné zastúpenie aj v našej vzdelávacej činnosti. Vytvorili sme vlastný koncept environmentálnej výchovy, ktorý sme ponúkli našim partnerom v oblasti vzdelávania.

V modernej dobe bude nutné použiť všetky dostupné technologické možnosti, aby sme dokázali aspoň spomaliť klimatické zmeny. Bude preto kľúčové, aby čo najviac organizácií a jednotlivcov prijalo svoje individuálne ekologické ciele. Otázka klimatických zmien je totiž nepochybnou výzvou pre celú našu generáciu.