Hlavným cieľom MIDS je bezproblémová prevádzka
a bezpečnosť monitorovaného priestoru.

Hlavným cieľom MIDS je bezproblémová prevádzka
a bezpečnosť monitorovaného priestoru.

Zásady ochrany osobných údajov (MIDS)

Aké informácie zhromažďujeme a používame?
Nezhromažďujeme od Vás žiadne informácie.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov.
Ak sa rozhodneme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke. Pravidlá boli naposledy zmenené 12.12.2020.

Kontaktujte nás.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

 

https://www.lynx.sk/sk 
Jelačičova 8A
821 08 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 55 727 17 17

E-mail: lynx@lynx.sk