LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Regionálny rozvoj

V rámci nášho programu LYNX pre lepšiu budúcnosť, zameraného na témy spoločenskej zodpovednosti, sa strategicky venujeme oblasti regionálneho rozvoja. Našim aktívnym členstvom v mnohých organizáciách sa snažíme podieľať na rozvoji nášho regiónu ako celku.

Vnímame totiž, že premyslený rozvoj nášho regiónu je jedným z mnohých potrebných krokov na to, aby sa dosiahla vízia lepšej budúcnosti. V rámci činností zameraných na otázky regionálneho rozvoja nielen komunikujeme s mnohými inštitúciami, ale snažíme sa aktívne prispievať k návrhom riešení a tvorbe rozvojových politík či stratégií. 

 


Využívame našu odbornosť, skúsenosti a zázemie, aby sme priniesli náš odborný pohľad

na možnosti kvalitného využitia potenciálu v našom regióne.


 

Za posledné obdobie sme vyprodukovali niekoľko zaujímavých koncepcií regionálneho rozvoja ako napríklad: Koncepciu úprav daňovej politiky Slovenskej republiky pre účel dlhodobého a udržateľného rozvíjania IT sektora v Košiciach, Koncepciu návrhov zmien za účelom zlepšenia podmienok starostlivosti o zamestnancov, či Koncepciu vzdelávania pre oblasť IT. Všetky tieto dokumenty, vrátane mnohých ďalších obsahujú sumár užitočných analýz a návrhov riešení pre jednotlivé oblasti.

Zároveň predstavujú náš ucelený pohľad na možnosti zlepšenia súčasnej situácie a víziu pre budúcnosť. Všetky naše koncepcie a analýzy aktívne ponúkame aj našim partnerom a prirodzene tiež zodpovedným štátnym inštitúciám, ktoré majú potenciál navrhované zmeny zaviesť do praxe. Sme im pritom proaktívne nápomocní počas celého tohto procesu.

 

 

Vždy nás teší, ak sa nejakú z nami navrhovaných zmien podarí dostať do reality, kde napomáha nášmu dlhodobému cieľu, ktorým je práve napredovanie nášho regiónu a našej krajiny.

Okrem toho vnímame túto oblasť aj v širšom kontexte. Ako slovenská firma sme sa vždy snažili o rozvoj našich kompetencií a nášho podnikania tak, aby naša krajina prosperovala z našej činnosti. Aktuálny zoznam partnerov v rámci našich činností môžete nájsť v sekcií Partneri.

Chcem sa dozvedieť viac >>