LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Podpora športu a kultúry

Počas celej našej viac ako 30 ročnej činnosti sme vždy venovali pozornosť dvom významným spoločenským oblastiam - športu a kultúre. Tie zohrávajú podľa nás špeciálnu úlohu v živote každej spoločnosti. Kultivujú telo i ducha. V našom ponímaní je preto dôležité snažiť sa podporovať obidve tieto rozmanité oblasti.

V prípade športových aktivít sa snažíme podporovať športy rôzneho typu. Vlajkovou loďou nášho záujmu je však dlhodobo podpora ženského basketbalu. V rámci našich možností sme však podporovali a tiež stále podporujeme aj iné športy. Od hokeja, cez moderné formy cyklistiky, až po olympijské športy.

 

 

V tejto rovine máme blízko predovšetkým k podpore mladých športových talentov. Nakoľko táto podpora nám prirodzene prepája náš hodnotový rámec zameraný na podporu talentu. Náš podporný program LYNX podporuje talenty má preto svoju významnú športovú, ale aj kultúrnu podobu.

Kultúrne akcie a podujatia sú podobne ako tie športové veľmi rozmanité. V tejto oblasti sa dlhodobo snažíme rozdeľovať našu podporu rovnomerne medzi všetky druhy kultúry a umenia.

 

 

Podpora významných kultúrnych inštitúcií, s ktorou máme dlhodobé skúsenosti, bola v našom prípade smerovaná predovšetkým na rozvoj všetkých smerov a rozmanitosť tvorby. 

V otázke viac komerčne zameraného umenia zase vnímame našu spoločenskú úlohu v podobe participácie na významných kultúrnych akciách, ktoré sme svojou podporou pomáhali priniesť až do nášho regiónu.

Vďaka podobne uvedomelo zmýšľajúcim firmám, ako je aj LYNX, sa nám tak spoločne podarilo v priebehu rokov priniesť k našim divákom niekoľko významných svetových umelcov. Vždy sme to vnímali ako niečo výnimočné v rámci nášho spoločenského vkladu. 

 

 

V otázke našich hodnôt sme zástancovia názoru, že šport a kultúra by mali mať špeciálne postavenie v očiach štátnych inštitúcií a štátnej podpory.

Nakoľko napriek podpore uvedomelých firiem sú tieto dva významné spoločenské sektory dlhodobo v zložitej situácií. Vnímame tiež, že bez významnejšej celospoločenskej podpory môžu mať problémy dlhodobo zabezpečovať svoj rozvoj. To sa v konečnom dôsledku dlhodobo negatívne odrazí na celej našej krajine.

Aktuálny zoznam partnerov v rámci našich činností môžete nájsť v sekcií Partneri. Sumár z činností v rámci aktivít zameraných na podporu športu a kultúry zase uvidíte po kliknutí na tlačidlo Chcem sa dozvedieť viac v rámci tejto stránky.

Chcem sa dozvedieť viac >>