LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

LYNX pre lepšiu budúcnosť predstavuje náš
program v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Kvalitné vzdelávanie ako cesta k lepšej budúcnosti

Vzdelanie ako hodnota zastáva v hierarchií našich firemných hodnôt významné miesto. Vnímame ho totiž ako nevyhnutný základ pri ceste za profesionalitou, ktorá je jednou z našich hlavných hodnôt. Kvalita vzdelávania je preto pre nás kľúčovou témou nielen smerom do vnútra, ale aj navonok.

V rámci činností zameraných na spoločenskú zodpovednosť venujeme otázkam vzdelávania výnimočný priestor. Rozsah našich aktivít v oblasti vzdelávania je najvyšší spomedzi všetkých našich aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

 

 

Spolupracujeme predovšetkým s našimi partnermi z oblasti stredného a vysokého školstva. Rozsah činností v tejto téme je pritom širokospektrálny. Od odborných prednášok, ktoré im v rámci našich partnerstiev poskytujeme, cez špeciálne rozvojové projekty rôzneho druhu, až po náš unikátny LYNX Junior Program.

Vzdelávanie pritom vnímame ako kľúčové vo viacerých kontextoch. V našej činnosti sa preto zameriavame nielen na oblasť odborného vzdelávania, ale aj na aktívnu podporu hodnôt a budovania občianskej spoločnosti. Veríme totiž, že naše úsilie investované do budovania povedomia o týchto pojmoch a ich význame v mladej generácií sa vráti v budúcnosti v podobe vyššej kvality života v našej krajine.

 

 

Rovnako tak sa snažíme dostávať do popredia otázky naviazané na našu priamu činnosť ako napríklad vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, či popularizáciu IT odvetvia.  

Naše aktivity sa tiež uberajú smerom k zvyšovaniu popularity IT sektora a jeho možností medzi ženami, aby sa v budúcnosti čoraz viac zvyšoval počet žien študujúcich a pracujúcich v IT. Nakoľko vnímame, že aj v oblasti IT je stále nutné posúvať niektoré zaužívané stereotypy smerom k lepšiemu.

 

 

Aktuálny zoznam partnerov v rámci našich činností môžete nájsť v sekcií Partneri. Sumár z činností v rámci aktivít zameraných na kvalitné vzdelávanie ako cesty k lepšej budúcnosti zase uvidíte po kliknutí na tlačidlo Chcem sa dozvedieť viac v rámci tejto stránky.

Chcem sa dozvedieť viac >>