Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Úspešne ukončená odoborná prax v LYNXE

Dátum: 19.06.2024

Naša spoločnosť LYNX s.r.o. mala tú česť privítať v kolektíve študentku Strednej odbornej školy informačných technológii, Ostrovského, v rámci jej odbornej praxe. Tá prebehla od septembra 2023 do júna 2024. Okrem možnosti získať praktické skúsenosti mala príležitosť rozšíriť svoje znalosti v oblasti Informačných a sieťových technológií.

Počas praxe študentka pracovala napríklad s firewallmi a rovnako tak sa venovala aj programovaniu v základných jazykoch. Študentka sa tiež venovala riešeniu rôznych úloh v oblasti serverových a sieťových technológií.

Ako sama skonštatovala, táto prax jej pomohla nadobudnúť pracovné návyky a zručnosti potrebné pre prácu v IT sektore.

Spoločnosť LYNX s.r.o. si veľmi váži prínos mladých talentov a teší sa na ďalšiu spoluprácu. Veríme, že získané skúsenosti budú pre študentku cenným základom pre jej ďalší profesionálny rozvoj.