Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX partnerom BK Inter Bratislava aj v roku 2024

Veľmi nás teší, že aj v roku 2024 máme v oblasti športu a podpory talentov významného partnera. BK Inter Bratislava patrí dlhodobo medzi jeden z najúspešnejších basketbalových klubov na Slovensku.

Inter Bratislava je profesionálny športový klub, ktorý bol založený v roku 1963. Okrem seniorského družstva mužov sa klub aktívne venuje práci s mládežou a výchove budúcich reprezentantov.