Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX podporil University Spartacus a mladé talenty

Dátum: 20.12.2023

University Spartacus je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2022, a ktorého dlhodobým cieľom je realizácia Univerzitného hokejového programu v meste Košice.

Hokejový tím University Spartacus je tvorený študentami denného aj externého štúdia na všetkých troch univerzitách sídliacich v Košiciach – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. University Spartacus je od sezóny 2022/23 členom Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL).

Spolupráca a partnerstvo medzi našou spoločnosťou a univerzitami sa buduje aj takouto formou a my sme veľmi radi, že University Spartacus môžeme podporovať.