Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

ŠPORTOVÉ HRY MLÁDEŽE 2023

Dátum: 30.10.2023

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov prišiel po úspešnom nultom ročníku aj tento rok s novým formátom športového podujatia, ktoré je určené pre telesne znevýhodnené deti a mládež. Prvý ročník Športových hier mládeže sa konal od 20. do 22. októbra v Dolnom Kubíne.

Víziou organizátorov a partnerov je zaviesť novú tradíciu a organizovať tieto hry vždy na inom mieste Slovenska. Vznikne tak nielen skvelá príležitosť pre zaujímavé športové zápolenia, ale aj priestor na prezentáciu klubov a združení, ktoré sa na Slovensku športu telesne znevýhodnených už dlhodobo venujú.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa venujú telesne znevýhodneným športovcom a sme radi, že sme mohli podporiť toto podujatie.