Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX podporuje talenty na EkF TUKE 2022

Dátum: 28.06.2022

Aj tento rok sa naša spoločnosť rozhodla v spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE podporiť jeden mladý talent z radu študentov. Podpora sa uskutočnila v rámci nášho programu-  LYNX podporuje talenty. V roku 2022 sme sa rozhodli udeliť cenu Ing. Alene Hanečákovej, za diplomovú prácu s názvom Hedging pomocou derivátov na počasie v zimnej turistike.

Viacero členov LYNX tímu sa zhodlo na tom, že práve táto práca si zaslúži ocenenie. Autorka  analyzovala vplyvy klimatických zmien na podnikateľské činnosti. Výsledkom práce je niekoľko rôznych stratégií, ktoré je možné využiť na zníženie nákladov a efektívnejšie získavanie príjmov v určitom sektore. Oceňujeme taktiež možnosť aplikovať výsledky práce v reálnej praxi.

 

 

Spolu s ocenenou študentkou si poďakovanie zaslúži aj školiteľka práce Ing. Martina Bobriková, PhD., ktorej cenné rady a proaktívny prístup viedli ocenenú správnym smerom.

Aj takáto podpora je jednou z foriem, pomocou ktorých sa naša spoločnosť snaží motivovať talentovaných mladých ľudí a prispievať k ich neustálemu rozvoju.