Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX je znova najlepší ESET Platinum Partner pre rok 2020

Dátum: 31.05.2021

Spoločnosť LYNX bola po roku opäť ocenená ako Najlepší ESET Platinum Partner pre rok 2020. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje jednému z partnerov, ktorý dosiahol za predchádzajúci rok najvyšší obrat z predaja produktov od ESET. 

ESET patrí medzi popredných svetových dodávateľov antivírusovej ochrany. Na Slovensku sú partnerské firmy ESETu rozdelené podľa úrovne dôležitosti a stupňa technickej podpory do piatich kategórií, kde je Platinum Partner najvyšší level partnerstva.

 

 

Platinové partnerstvo je charakterizované dlhodobými obchodnými vzťahmi, spoluprácou, vzájomnou dôverou, a takisto aj dodržiavaním vopred stanovených podmienok. Spoločnosť LYNX má ambície zvyšovať počet spokojných zákazníkov a podieľať sa na budovaní stálej trhovej klientely. 

Na Slovensku nie je veľa spoločností, ktoré získali tento titul, preto si ho v LYNX-e veľmi vážime a ďakujeme, že ESET ocenil naše dosiahnuté výsledky.