Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX partnerom Dňa kariéry UPJŠ 2021

Dátum: 14.04.2021

LYNX sa už niekoľko rokov zúčastňuje Dňa kariéry UPJŠ v Košiciach. Tento rok bol pre všetkých iný ako tie predchádzajúce a podobne to bolo aj s týmto eventom, ktorý sa presunul do online prostredia. 

Spoločne so zástupcami vyše 20 vybraných zamestnávateľov z košického regiónu sme sa zúčastnili virtuálneho podujatia, ktoré organizovalo Univerzitné poradenské centrum UNIPOC v spolupráci a agentúrou Promiseo. Cieľom účasti bola prezentácia našej spoločnosti, stretnutie sa so študentami a vytýčenie požiadaviek, ktoré naša spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov. 

Študentom sme predstavili myšlienku nášho LYNX Junior Programu. Zaujímali sa najmä o možnosť prepojenia štúdia a praxe v IT sektore, čím sa naplnilo aj poslanie celého podujatia Deň kariéry. 

Ďakujeme organizátorom za zabezpečenie bezproblémového priebehu celého eventu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.