Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

PF 2021

Dátum: 01.01.2021

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
spoločnosť LYNX bude v roku 2021 oslavovať významné jubileum. Je to už 30 rokov od založenia našej spoločnosti. 

Chceme sa Vám preto poďakovať za prejavenú dôveru a prajeme Vám do Nového roku veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov. Tešíme sa na opätovnú spoluprácu s Vami v nadchádzajúcom roku 2021.