Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX sa zúčastnil online podujatia Girl’s Day 2020

Dátum: 08.10.2020

Tohtoročné podujatie Girl´s Day sa v našej spoločnosti po prvýkrát uskutočnilo v online forme. Ide o udalosť, ktorá sa už sedem rokov koná pri príležitosti Celosvetového dňa žien v IT. Akciu každoročne zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT, ktorého poslaním je zvýšiť záujem dievčat v oblasti informačných technológií. 

Cieľom podujatia je otvoriť brány IT firiem a organizácií pre študentky vo veku od 15 do 19 rokov a umožniť im nazrieť do sveta informačných technológií.  Vízia organizátora Aj Ty v IT je, aby v budúcnosti študovalo na IT fakultách aspoň 30 % dievčat, a na IT pozíciách pracovalo aspoň 40 % žien.

Spoločnosť LYNX na online podujatí privítala 8 dievčat, ktoré si našli čas a mali chuť získavať nové vedomosti a informácie z prostredia IT. Účastníčkam sme priblížili IT sektor, a hovorili sme aj o uplatnení v tomto sektore na rozličných pozíciách. V druhej časti sa dievčatá oboznámili s oblasťou kybernetickej bezpečnosti, poučili sme ich o možnostiach ako si zabezpečiť svoje účty a rozprávali sme sa aj o opatrnosti v digitálnom svete.  

Ďakujeme organizátorom za celkovú prípravu podujatia a veríme, že si zúčastnené dievčatá odniesli nové poznatky, ktoré pre nich budú inšpiráciou v ich budúcom smerovaní.  

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s Aj Ty v IT pri ďalších zaujímavých projektoch a spoločných aktivitách.