Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

LYNX sa pripojil k výzve „IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU“

Dátum: 20.03.2020

Spolu s ďalšími firmami sa LYNX zapojil do výzvy pána Kmeťa, generálneho riaditeľa Sekcie IT verejnej správy, pod názvom IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU. Ide o iniciatívu, v ktorej majú IT firmy sprístupnením svojich technológií a riešení verejnosti pomôcť v boji proti šíreniu choroby COVID-19.

IT spoločnosti, ktoré sa pripojili k výzve sú členené podľa pôsobnosti do 6 kategórii a to: 

  • Občania
  • Podnikatelia
  • Bezpečnosť
  • Školstvo
  • Zdravotníctvo
  • Úradníci

Naša spoločnosť sa zaviazala poskytnúť pomoc prostredníctvom:

  • expertných služieb v reakcii na kybernetické incidenty prostredníctvom IRT tímu a riešení eliminácie dopadov kybernetického útoku v prípade vyžiadania pomoci vládnou jednotkou CSIRT
  • poradenskou a konzultačnou podporou pri obnove informačných systémov po kybernetických útokoch v prípade vyžiadania pomoci vládnou jednotkou CSIRT

Celé vyhlásenie si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze.

 

Kľúčové slová