Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Prevádzky LYNX budú uzavreté pre verejnosť až do odvolania

Dátum: 15.03.2020

V dôsledku vyhlásenia výnimočnej situácie vládou SR, prijala naša spoločnosť preventívne opatrenia, ktorých súčasťou je aj uzavretie našich prevádzok pre verejnosť od 16.3.2020 až do odvolania.

V dôsledku mimoriadnej situácie okolo koronavírusu SARS-CoV-2, prijala vláda Slovenskej republiky sériu preventívnych opatrení a obmedzení, vrátane vyhlásenia výnimočnej situácie na území Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť, rovnako ako iné zodpovedné spoločnosti v Slovenskej republike, na túto výnimočnú situáciu reagovala sériou preventívnych opatrení. Okrem interných opatrení, sme sa preto rozhodli uzavrieť naše prevádzky v Košiciach a v Bratislave pre verejnosť od 16.3.2020 až do odvolania.

Pre prípadné vyslovene nevyhnutné návštevy v rámci našich prevádzok počas tohto obdobia, bude takisto až do odvolania, platiť špeciálny bezpečnostný režim na základe prijatých interných zdravotno-bezpečnostných predpisov. Ďakujeme pekne všetkým za pochopenie. 

 

Kľúčové slová