Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Využívame najmodernejšie technológie,
metódy riadenia a organizácie práce.

Výročná správa za rok 2018

Dátum: 13.06.2019

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, pôsobí na trhu informačných technológií už od roku 1991. V priebehu času sme sa vyprofilovali ako popredný poskytovateľ bezpečnostných, komunikačných a aplikačných riešení pre široké spektrum zákazníkov.

Uplynulý rok bol pre nás výzvou vo všetkých oblastiach našej činnosti. IT trh sa po predchádzajúcom období niesol v minulom roku v znamení celkového nárastu . Tieto pozitívne externé impulzy sme spolu s naším intenzívnym úsilím dokázali pretaviť do úspešných obchodných výsledkov našej Spoločnosti. Opäť sa ukázalo, akú má v našej Spoločnosti silu profesionalita, tímová spolupráca a odhodlanosť.

Sme radi, že sme dokázali splniť všetky interné ciele, ktoré sme si vytýčili pre rok 2018. Čo nás však teší ešte viac je skutočnosť, že sa nám to podarilo pri stabilizácii vnútorných pomerov a významných investíciách do nášho rozvoja. Chceme týmto poďakovať našim zamestnancom za kvalitne odvedenú prácu a za aktívnu účasť na rozvoji našej Spoločnosti.

Vďaka týmto výsledkom, ale aj vhodnej a širokej motivácii našich spolupracovníkov vnímame naše silné odhodlanie naplniť aj ciele vytýčené pre najbližšiu budúcnosť.

Pozrite si Výročnú správu 2018 >>

 

Kľúčové slová