Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Privítali sme študentov na Odbornej praxi

Dátum: 28.05.2024

Počas uplynulých 2 týždňov sme mali u nás v LYNX-e možnosť privítať študentov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach na ich odbornej praxi.

Pre študentov boli pripravené dva týždne nabitého programu, kedy sa im venovali zamestnanci z rôznych odborov našej firmy. Praxanti si u nás prešli rôznymi oblasťami od infraštruktúrnych riešení až po kybernetickú bezpečnosť. V rámci praxe si mali možnosť okrem teórie vyskúšať aj rôzne praktické aktivity, ktoré v závere praxe hodnotili veľmi pozitívne.

Ďakujeme našim zamestnancom, že sa tejto úlohy, predstaviť študentom IT svet v praxi, zhostili, a taktiež študentom SPŠE, že si vybrali pre prax práve našu spoločnosť LYNX.