Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX opäť prednášal pre študentov Hospodárskej informatiky na TUKE

Dátum: 15.03.2023

Sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo pripraviť prezentáciu pre študentov Technickej univerzity v Košiciach v študijnom programe Hospodárska informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky. 

Prednáška bola zameraná na bezpečnosť webových aplikácií. Študentom sme predstavili niekoľko úspešných útokov na populárne webové aplikácie. Na druhej strane sme si ukázali aj výhody použitia WAF (Web Application Firewall) pomocou, ktorého vieme takéto útoky zablokovať. V neposlednom rade sme sa pozreli aj na použitie bezpečnostných mechanizmov pri automatizovanom nasadzovaní aplikácií v svete DevOps.

Ďakujeme kolegovi Marošovi za kvalitne spracovanú odbornú prednášku a reprezentáciu LYNXu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.