Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

PREDNÁŠALI SME NA FEI TUKE 2022

V stredu 30.11.2022 sa študenti predmetu Bezpečnostný manažment na Katedre počítačov a informatiky KPI FEI TUKE, mali možnosť zúčastniť zaujímavej prednášky na tému: STN ISO/IEC 27001 a jej implementácia v praxi. Prednášku viedol náš kolega Ing. Ladislav Martinček, ktorému ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu podobnú príležitosť.