Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Študenti SPŠE na praxi v LYNXE

Dátum: 06.06.2022

V týždňoch od 23.5. až 3.6.2022 mala naša spoločnosť možnosť privítať medzi nami študentov zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach na ich dvojtýždňovej školskej praxi.

Pre študentov boli pripravené dva týždne nabitého programu, kedy sa im venovali zamestnanci z rôznych odborov našej firmy. Praxanti si prešli rôznymi oblasťami od projektového manažmentu cez programovanie a kybernetickú bezpečnosť až po infraštruktúrne riešenia. V rámci praxe si mali možnosť okrem teórie vyskúšať aj rôzne praktické aktivity, ktoré v závere praxe hodnotili veľmi pozitívne.

Ďakujeme našim zamestnancom, že sa tejto úlohy, predstaviť študentom IT svet v praxi, zhostili ľavou zadnou a taktiež študentom SPŠE, že si vybrali pre prax práve našu spoločnosť LYNX.