Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

P. Makláry, Bezpečnostný špecialita prednášal na Ekonomickej fakulte TUKE

Dátum: 30.11.2021

S radosťou sme prijali opätovné pozvanie prednášať na partnerskej pôde Ekonomickej fakulty.

Dňa 29. novembra 2021, študentom v rámci predmetu Informatika I, priblížil pán Ing. Makláry tému bezpečnosti IKT. 

Študenti sa v rámci prezentácie s názvom Kybernetická bezpečnosť v praxi, mohli dozvedieť zaujímavé informácie o tom, aké existujú spôsoby bezpečnostných mechanizmov, a taktiež, ktoré základné pravidlá, je potrebné dodržiavať z pohľadu organizácie a používateľov.

Ďakujeme vedeniu fakulty a pánovi doc. RNDr. Jozefovi Buckovi, PhD. za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu.