Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX podporuje talenty na Lekárskej fakulte UPJŠ 2020

Dátum: 24.11.2020

Aj v tomto roku pokračujeme v tradícií ocenenia najzaujímavejšej záverečnej práce na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Táto aktivita sa každoročne uskutočňuje v rámci nášho podporného programu LYNX podporuje talenty. 

V tomto roku sme sa po konzultácií z viacerých strán rozhodli oceniť Katarínu Pitorákovú za jej úspešnú diplomovú prácu na tému – Neoadjuvantná onkoterapia pri karcinóme rekta.

 

 

Sme veľmi radi, že sa nám darí participovať v programe LYNX podporuje talenty aj na Lekárskej fakulte. Zároveň sa touto aktivitou napĺňa posolstvo daného programu, a to podpora mladých ambicióznych ľudí. 

Na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ je záštita zabezpečená pani prof. Ing. Máriou Marekovou, CSc.. Aj tento rok sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch, chceme veľmi pekne poďakovať za organizačnú pomoc našej partnerskej organizácií UNIPOC – Univerzitné poradenské centrum UPJŠ.