Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX podpísal Memorandum o spolupráci s Ústavom informatiky UPJŠ

Dátum: 20.10.2020

Spoločnosť LYNX pred časom nadviazala spoluprácu s Ústavom informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V tomto roku sme s predstaviteľmi akademickej obce podpísali Memorandum o spolupráci.

Na základe tohto dokumentu sa naša spoločnosť zaviazala k prehlbovaniu vzťahov, vzájomnej podpore a spolupráci s Prírodovedeckou fakultou. V rámci spolupráce sa budeme spolu so študentmi fakulty venovať viacerým podporným činnostiam. Hlavnými piliermi budú odborné prednášky pod záštitou našej spoločnosti, ale možno aj účasť študentov v programe „LYNX podporuje talenty“. Tento program vyhľadáva mladých ľudí s pridanou hodnotou a snaží sa ich prínos oceniť.       

Sme radi, že prostredníctvom participácie medzi našou spoločnosťou a univerzitou, môžeme pomôcť  zlepšiť vzdelávacie prostredie v našom regióne.

Tešíme sa na spoluprácu.