Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX vstupuje do IT Valley Košice

Dátum: 07.07.2020

S potešením môžeme oznámiť, že naša spoločnosť sa dňa 7.7.2020 stala novým členom klastra IT Valley Košice združujúceho spolu viac ako 50 orgánov východného Slovenska medzi, ktoré patria vzdelávacie inštitúcie, štátna správa a popredné IT spoločnosti.

V roku 2015 bol klaster certifikovaný na „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. 

Našou odbornosťou by sme klastru mali prispieť hlavne v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zároveň nás teší, že ako nový člen sa budeme môcť podieľať na súčasných a budúcich projektoch s cieľom  motivovať deti a mládež v oblasti informačných technológií a rovnako tak sa podieľať na samotnom zlepšovaní kvality IT prostredia na východnom Slovensku.