Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX certifikovaný podľa normy ISO STN 45001

Dátum: 26.06.2020

Naša spoločnosť v rámci svojho fungovania kladie permanentný dôraz na kvalitu všetkých činností. Tomu nasvedčuje aj zavedený Integrovaný manažérsky systém, ktorý je pravidelne udržiavaný a vyhodnocovaný. Získali sme tiež novú certifikáciu ISO 45001, ktorá poukazuje aj na naše firemné hodnoty.  

Certifikácia špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a poskytuje návod na skvalitnenie jeho používania. Snaží sa umožniť spoločnosti poskytovať bezpečné a zdravé pracovné prostredie spolu so znižovaním rizík na pracovisku a vytváraním lepších a bezpečnejších pracovných podmienok.

Viac o našich certifikáciach sa môžete dozvedieť tu.