Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

LYNX podporuje talenty na EkF TUKE 2020

Dátum: 15.06.2020

V roku 2020 sa spoločnosť LYNX rozhodla podporiť ďalší mladý talent. V rámci spolupráce s Ekonomickou fakultou TUKE a vďaka nášmu podpornému programu - LYNX podporuje talenty, bola udelená cena za diplomovú prácu.

Ocenená bola Ing. Csilla Dóčová s jej diplomovou prácou Foreign Direct Investments versus Automotive Industry in the CEE countries, pod vedením pani doc. Ing. Marianny Siničákovej, PhD.. Jedným z hlavných cieľov tejto práce bolo analyzovať kauzálnu súvislosť medzi prílivom PZI v automobilovom priemysle a HDP, vývozom a dovozom v každej krajine osobitne.

 

 

Práca bola zameraná na päť vybraných krajín, a to konkrétne na Slovensko, Českú republiku, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko. Ocenená Ing. Csilla Dóčová, vo svojej práci konštatovala, že PZI v automobilovom priemysle prispievajú k ekonomickej výkonnosti vybraných krajín.

Aj v roku 2020 sme radi, že môžeme vďaka nášmu programu podporiť a motivovať šikovných ľudí študujúcich na EkF TUKE. Ocenenej gratulujeme a prajeme veľa úspechov.