Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Dobre fungujúci tím špičkových odborníkov
je v našej spoločnosti zárukou úspechu.

Zoltán Kollár, Riaditeľ spoločnosti LYNX

Naša spoločnosť podporila aktivity Ekonomickej fakulty TUKE

Koncom minulého roka podporila spoločnosť LYNX finančným darom nášho dlhoročného partnera – Ekonomickú fakultu TUKE. Spolupráca so spomínanou fakultou patrí už niekoľko rokov k jednej z najvýznamnejších spoluprác v rámci našich partnerstiev s univerzitami.  

Ekonomická fakulta je zaradená do nášho programu LYNX podporuje talenty, a taktiež majú budúci ekonómovia možnosť vzdelávať sa v LYNX učebni, ktorá je na fakulte zriadená. Aj takáto forma podpory je znakom dlhodobého budovania vzťahov medzi našou spoločnosťou a Ekonomickou fakultou TUKE.

Nami poskytnuté prostriedky môže fakulta tentokrát použiť na podporu technického zázemia, jej rôznorodých aktivít a v neposlednom rade aj na samotnú činnosť fakulty.