Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

P. Makláry sa zúčastnil konferencie Cyber Security 2022

Dátum: 27.10.2022

V Prahe sa minulý týždeň konal už 12. ročník konferencie plnej praktických ukážok - CYBER SECURITY. Za LYNX sa jej zúčastnil náš kolega P. Makláry a celý priebeh eventu, organizáciu a obsah prednášok zhodnotil veľmi pozitívne.

Obsah konferencie o kybernetickej bezpečnosti reflektoval fakt, že sa kybernetické incidenty stávajú jednou z hlavných obáv biznisu. Hrozby ransomwarových útokov, únikov dát alebo rozsiahlych výpadkov IT totiž už začali znepokojovať firmy viac ako narušenie dodávateľského reťazca alebo pandémia.

 

 

Október – mesiac kybernetickej bezpečnosti sme oslávili okrem iných aktivít aj účasťou na tomto kvalitnom a poučnom evente.